Индустриално строителство

Строителство на нов индустриален склад за метални изделия и административна сграда , гр.Добрич

Строителство на индустриален склад за метални изделия и административна сграда, гр.Добрич

Строителните работи по индустриалния склад за метални изделия в Добрич включват: разчертаване на склада, даване на нива, направа на шнурово скеле, изрязване на асфалтова настилка с фугорезачка, къртене на асфалтова настилка с къртач, механизиран изкоп и изнасяне с камион на отпадъци, ръчен изкоп и оформяне на откоси ръчно, товарене и пренасяне на земни маси с ръчни колички, направа на арматурна заготовка и полагане на арматура, полагане на бетон в основи/рандбалки/колони.

Детайли за проекта

  • Начало:10.2022
  • Край:11.2022
  • Местоположение:гр. Добрич
  • Категория: Индустриално строителство