Ремонт на къщи

Строителство на масивна ограда в с. Крапец

Строителство на масивна ограда в с. Крапец

Работите по изграждането на оградата на този имот в село Крапец включват:

- Изкоп за основи;
- Доставка и полагане на арматура в основи;
- Доставка и полагане на бетон в основи;
- Кофражни работи за стена ограда;
- Доставка и полагане на армировка на стена ограда;
- Доставка и полагане на бетон в стена ограда;
- Кофражни работи колони (h- 150 см от стена ограда);
- Доставка и полагане армировка колони;
- Доставка и полагане бетон колони.

Детайли за проекта

  • Начало:08.2021
  • Край:08.2021
  • Местоположение:с. Крапец, Шабла
  • Категория: Ремонт на къщи