Индустриално строителство

Строителни и монтажни работи на складове за зърно в Кардам, Добрич

Строителство на складове за зърно в Кардам

Строително-монтажните работи в складовете за зърно в Кардам включват:

- Разкъртване на бетонова настилка с дебелина 15 см;
- Изкоп подпорни стени;
- Доставка и монтаж арматура:
- Кофраж с височина 2,50 м;
- Доставка и полагане бетон В-25;
- Фусове;
- Зидария бетонни блокчета 15 см;
- Изхвърляне на строителни отпадъци.
 

Детайли за проекта

  • Начало:08.2022
  • Край:09.2022
  • Местоположение:с. Кардам
  • Категория: Индустриално строителство