Ремонт на къщи

Строителство на битова канализация и помпена станция до Варна

Строителство на битова канализация и помпена станция до Варна

Строително-монтажните работи по изграждането на помпена станция до Варна включват:

- Битова канализация - ръчен изкоп за битова канализация, изкоп за тласкател ПЕВП Ф110, изкоп за модулна станция, изкоп за ревизионна шахта, ръчно засипване на изкопи с пясък под, около тръби и над тръби, включително подбиване около тръби, ръчно засипване със земни маси и уплътняване около модулна станция, ревизионна шахта и над тръби, разстилане на земни почви по терен, доставка и монтаж на различни видове тръби, коляно, тройник, фланцов накрайник, свободен фланец, автоматичен въздушник, шибърен кран с охранителна гарнитура, опорен блок, доставка и монтаж на 2 бр. помпи;

- Дъждовна канализация - ръчен изкоп за дъждовна канализация, ръчен изкоп за ревизионна шахта, доставка и м-ж ПП тръби за канализация Ф160, направа на отвор с боркорона Ф200, дставка и м-ж РШ от PP с диаметър на базата DN 630 с Н до 1,5м, ръчно засипване тесни изкопи с пясък, ръчно засипване със земни маси и уплътняване около модулна станция, ревизионна шахта и над тръби, разстилане на земни почви по терен.

Детайли за проекта

  • Начало:11.2022
  • Местоположение:Варна
  • Категория: Ремонт на къщи