Проекти

Строителни и ремонтни работи на къща до Албена

Строителните работи до Албена включват изпълнението на следните външни работи:

    - Бетонова площадка между къща и басейн - къртене на бетонова площадка, натоварване и пренасяне на строителни отпадъци, отнемане на терена ръчно с дебелина до 20 см - изкопни работи за подравняване на терена;
    - Изграждане на подпорна стена - разширяване на съществуващ изкоп - ръчно, изкоп за основи на подпорна стена - ръчно, доставка и монтаж на арматура N 10 в основи, кофраж на подпорна стена, доставка и заливане на бетон в основи и подпорна стена с миксер-помпа, обратен насип и трамбоване, подравняване на терена около басейна, доставка и полагане на полиетиленово фолио, доставка и полагане на арматурна скара Ф6, доставка и полагане на бетон В-25 за бетонова настилка с бетон-помпа, направа на 3 бр. стъпала (кофраж, арматура, бетон);
    - Отводняване на къщата - изкоп за ВиК - ръчен, доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110, вкл. фитинги и направа на възглавница от пясък, обратно насипване с трамбоване;
    - Направа на дървен навес - обработка на дървена конструкция - греди и ребра, доставка и монтаж на дървена конструкция и лакиране, наковаване на ламперия, лакиране на вагонна шарка - двустранно, наковаване на вагонна шарка и поставяне на вата между ребрата, доставка и монтаж на челни дъски - лакирани и от двете страни, доставка и полагане на битумен грунд върху ламперия, доставка и лепене на мушама - газопламъчно и битумни керемиди, доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби, замазка с пълнеж над 10 см, укрепване на бетонова греда на тераса с метална конструкция, събаряне на съществуваща желязна колона;
    - Направа на бетонова настилка - къртене на бетон, отнемане на земни маси, трамбоване на пластове през 20 см на терена и подравняване на терена, доставка и полагане на полиетиленово фолио, арматурна скара Ф6 и бетон Б-25 за основа настилка с бетон-помпа, направа на бетонова площадка с колони;
    - Бетонова конструкция за гаражната ролетна щора, покрив на бетоновата конструкция - къртене на бетонова стена и основа, колона от бетонови блокчета и бетонови блокчета, изкоп за 2 бр стъпки 60/60/60 за бетонни колони, кофраж на бетонни колонки и греда - разгънато, доставка и монтаж на арматура в основи греда и колони, заливане с бетон на колони, греда и основи - приготвен ръчно, обработка на дървена конструкция - греди и ребра, монтаж дървена конструкция, доставка и наковаване на вагонна шарка и лакиране двустранно, доставка и монтаж на подпокривно фолио и наковаване на летви, доставка и монтаж на керемиди и капаци, доставка и монтаж на челни дъски лакирани.

Детайли за проекта

  • Начало:05.2022
  • Край:07.2022
  • Местоположение:Албена
  • Категория: Ремонти