Проекти

Дървена ограда и портал близо до Дуранкулак

Монтажът на дървената ограда и портал до Дуранкулак включва следните видове строително-ремонтни дейности:

- Маркиране на желаното разстояние между оградните колове;
- Изкоп и бетониране на дупки за оградни колове;
- Нивелиране и инсталиране на оградни колове;
- Доставка и монтаж на дървена ограда;
- Доставка и монтаж на портички;
- Доставка и монтаж на портал.

Детайли за проекта

  • Начало:05.2022
  • Край:06.2022
  • Местоположение:с. Смин, Шабла
  • Категория: Ремонти