Проекти

Изграждане на ограда от метални пана на детска градина в гр. Добрич

Строителна фирма Варакс е избрана да извърши строително-монтажните работи в поредния важен обект, а именно детска градина в гр. Добрич. Дейностите по изграждане на нова ограда  и разчистване на двора на детската градина включват:

- Машинно и ръчно разчистване на строителната площадка от растителност;
- Къртене на стари бетонови пояси;
- Демонтаж на старата метална ограда и бетонови колове;
- Подравняване на терена;
- Машинен изкоп за фундаменти;
- Ръчен изкоп за фундаменти 40 бр. дупки 30/30/60 см;
- Кофраж за единични фундаменти и ивични основи;
- Доставка и монтаж на арматура в ивични основи и единични фундаменти;
- Доставка и полагане на бетон, ръчноприготвен за единични фундаменти;
- Доставка и полагане на бетон за ивични фундаменти с бетон-помпа;
- Монтаж на нови метални оградни пана и колове.
 

Детайли за проекта

  • Начало:08.2022
  • Край:08.2022
  • Местоположение:гр. Добрич
  • Категория: Ремонти